Avvizi

6 t’Awwissu 2017

Infakkar li dan hu l-ewwel weekend tax-xahar għalhekk issir il-ġabra speċjali għal-bżonnijiet tal-Knisja........

kompli aqra30 ta’ Lulju 2017

F’ismi u f’isem sħabi s-saċerdoti, nixtiequ lilkom u lill-familji tagħkom, il-Festa t-tajba........

kompli aqra23 ta’ Lulju 2017

It-Tnejn 24 ta’ Lulju mil-10:00am sal-11:00am issir adorazzjoni Ewkaristika immexxija mis-superjur Joe Fenech.........

kompli aqra16 ta’ Lulju 2017

Kif qed taraw is-Santwarju tagħna qed jilbes l-isbaħ libsa tiegħu, il-libsa tal-Festa...

kompli aqra9 ta’ Lulju 2017

It-tfal tal-parroċċa tagħna li ser jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-isqof f’Settembru li ġej...........

kompli aqraĦin tal-Quddies


Ġranet Ferjali:
6.30am, 7.45am, 6pm
(6.30pm fis-sajf)

Is-Sibt: 5.30pm u 7pm
(Lulju sa Settembru; 6pm u 7.30pm)

Il-Ħadd: 6.30am, 8am, 9.30am, 11am, 6pm