Merħba

F' isem il-parroċċa ta' Marsaxlokk nagħtuk merħba. Merħba, mhux biss f'dan is-sit imma wkoll fil-komunita parrokkjali tagħna.

Meta tidħol f'dan is-sit eletroniku se jkollok iċ-ċans li ssir taf tant tajjeb il-familja xlukkajra u l-mod kif ngħixu mill-aħjar il-fidi. Minn hawn se tieħu ftit togħma tal-ħajja tagħna u minn issa nistednuk biex ma tibqax biss bit-togħma, imma tiġi u taqsam maghna wkoll il-fidi tiegħek. Ix-xewqa taghna hi li dan is-sit jwassal wkoll l-ħidma kbira u wiesa li twettaq il-komunita parrokkjali ta' Marsaxlokk.

Nittamaw li waqt li tkun qed tesplora dan kollu titħeġġeġ aktar fil-fidi tiegħek u tersaq aktar lejn Alla.
Grazzi li għazilt li tidħol f'dan is-sit.

Poster

Ħin tal-Quddies


Ġranet Ferjali:
6.30am, 7.45am, 6pm
(6.30pm fis-sajf)

Is-Sibt: 5.30pm u 7pm
(Lulju sa Settembru; 6pm u 7.30pm)

Il-Ħadd: 6.30am, 8am, 9.30am, 11am, 6pm